Leverantör mot svenska elnätet sedan 1985

Pilotprojekt med Trafikverket

Vi har i samarbete med vår leverantör Horstmann GmbH och Trafikverket, startat ett pilotprojekt på järnvägens kontaktledningsnät. I projektet installerar vi våra Smart Navigatorer i syfte att få hjälpa till att trygga järnvägens eldistribution och låta Smart Navigatorerna berätta var någonstans i anläggningen som fel har inträffat – och därmed minska avbrottets trafikpåverkan. 

Starka partnerskap med våra leverantörer är viktiga för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder, och det är en nyckel till att leverera effektiva lösningar.

Se filmen från installationstillfället!

2023-04-04