Leverantör mot svenska elnätet sedan 1985

Nexans

Nexans har en industriell närvaro i över 40 länder och har cirka 26 000 anställda.
De har ett stort och varierat utbud av kablar och kabellösningar.

De satsar på 4 affärsområden:

• Kraftöverföring; både till havs och på land.

• Energiresurser; olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor.

• Transporter; väg, järnväg, flyg och fartyg.

• Installation; kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler.

Euromold ingår i Nexans som en egen division – Nexans Network Solutions N.V. Div. Euromold.

Företaget har sitt  huvudkontor i Erembodegem i Belgien där även deras produktionsanläggningar finns.
Euromold har ca 350 anställda.

Företaget är ledande bland europeiska företag när det gäller att designa, tillverka och distribuera kabeltillbehör för mellanspänning. De har ett komplett sortiment av tillbehör för distributionskabel såsom anslutningsdon av EPDM-gummi och genomföringar av epoxi för transformatorer och ställverk. De har även ett brett sortiment av kabelavslut och kabelskarvar för mellan- och högspänning.

GPH har sin produktion i Hof i Tyskland och är den ledande europeiska specialiserade innovatören, tillverkaren och distributören av låg-, mellan- och högspänningstillbehör samt anslutningsteknik, exempelvis skruvförbindningar,
för energiöverföringsnät.

Alla produkter uppfyller internationella standarder som exempelvis:

• CENELEC HD 629.1, CENELEC EN 50180.

• IEC 60137, IEC 60502-4, IEC 60099-4, IEC 61238-1.

Officiella certifikat från exempelvis CESI, KEMA och ATEX garanterar produkternas prestanda.
Långtidstester av existerande och nya produkter sker kontinuerligt i eget testlaboratorium och i egen regi.

De är certifierade enligt gällande ISO 9001 och ISO 14001.

Ett urval av produkter från Nexans