Jordanslutningspunkter

Jordanslutningspunkterna i HEA-systemet ger en universell anslutningspunkt för all jordning, potentialutjämning, EMC-skärmning och åskledarkomponenter enligt DIN/VDE och DIN V ENV 61024-1.

Systemet innefattar en rad produkter för olika applikationer för anslutningar till byggnader som exempelvis transformatorstationer, fördelningsstationer, mottagningsstationer, kraftverk och brokonstruktioner.

Jordanslutningspunkterna finns både som genomgående och som enkelsidiga och då med möjlighet för anslutning till armeringsjärn, plattjärn eller klämmor.

HEA-systemet skapar anslutnings-, mät- och urkopplingspunkter vid konstruktion.

HEA-systemet har en bra kapacitet och hanterar mycket höga kortslutningsströmmar.

Systemet är testat och godkänt enligt DIN VDE 0101: 2000-01 som är ett minimikrav när det gäller jordanslutningspunkter.

Information om ytterligare normer finns under respektive produkt.