Kabelavslut Prefabricerade

De prefabricerade kabelavsluten har integrerad geometrisk fältstyrning vilket gör att de klarar elmiljöer med harmoniska övertoner.

Detta gör att de är lämpliga att användas i anläggningar med ett stort antal transformatorer och generatorer.
Exempel på detta är vindparker och inom industrin samt eldistributionsområden med många nätstationer.

Kabelavsluten är korta och är då lämpliga att använda i små kabelfack.
De kan användas på platser där det inte går att utföra heta arbeten.

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.