Riktningsindikatorer

SIGMA D+ är en riktningsindikator som visar riktning av eventuell kortslutningsström alternativt jordfelsström.

Instrumentet övervakar och larmar vid angiven ström och tidslängd samt lagrar värden med tidsstämpling. Vid ett larm anges detta på en display med riktning och typ av felström.

De programmerbara reläutgångarna kan kopplas till överordnat Smart Grid-system eller externt larm.

Riktningsindikatorn strömförsörjs helt och hållet via strömtransformatorer.

För montering i ställverksfront eller separat kapsling med håltagning 48×96 mm.

Vi erbjuder produkter för både nyinstallation (N) och efterinstallation (E).