Tätningssystem

Systemet är avsett för kablar/rör i kärnborrade hål och i ingjutna rör vilka kan vara både korrugerade och släta.

Det består av tätningsinsatser och finns i olika typer, bl a. HRD och HRK samt HSD-SSG, HSD-SSG-SL och GKD.

Standardtätningarna finns både med delbar och sluten konstruktion samt med fast kabeldiameter eller variabel via segmentering.
Insatserna kan även tillverkas enligt kunds angivna specifikation. Hålets diameter, antal kablar och dess diameter skall då anges.