Kabelklammer och kabelblock

Kabelklammer finns för 1 kabel och 3 kablar. Kabelblock finns för 3 och 4 kablar. De kan beställas med olika monteringstillbehör såsom skruvsatser, skenmuttrar och skenor.

Skenmuttern gör att kabelklammern, alternativt kabelblocket, kan flyttas på skenan till lämplig plats och därefter skruvas fast.