Partskärmningssatser

Partskärmningssatserna är i varmkrymputförande och avsedda för runda plastisolerade 3-ledarkablar med uttag av jordledare vid grenbyxa eller vid anslutningsdon/kabelavslut. För användning inom- och utomhus.

Partskärmningssatsen innehåller isolerslangar, grenbyxa, kopparstrumpa, mastik samt erforderliga monteringsdetaljer.