Compass Bs 2.0

Denna indikator är lämplig för användning i nätstationer med fjärrkontrollanslutning av elfördelningen i ett mellanspänningsnät.
Förutom k- och jordfelsfunktionen levererar ComPass Bs 2.0 de uppsamlade mätvärdena för ström, spänning och effekt från stationen för överföring till kontrollrummet.
En sensor, PT100, mäter temperaturen, till exempel av transformatorn eller transformatorstation. För alla uppmätta värden kan gränser definieras, vilket också kan överföras till kontrollrummet.
Spänningsmätningen sker via det kapacitiva VDS-systemet eller via resistiva (ohmiska) spänningssensorer.

Upp till fyra ComPass Bs 2.0 kan anslutas till en uppsättning resistiva spänningssensorer. Control ComPass Bs 2.0 har en kontrollfunktion för att bryta lastbrytare eller brytare.
De 6 binära ingångarna i kombination med en fritt programmerbar logik (PLC-funktionalitet) gör det möjligt för användaren att definiera omkopplingsvillkoren på ett flexibelt sätt. Slumpmässig information, såsomSF6-gasavbrott eller utlöst högspänningssäkring,
kan fångas via de binära ingångarna.

Fakta

  • Lämplig för användning i nätstationer.

Kortslutnings- och riktningsindikator ComPass Bs 2.0

Art. NrBreddHöjdDjupVikt, kg
38-4153-00196 mm48 mm95 mm0,20

Ingår

BeskrivningTypDimension
Strömtransformatorer, 3stDelbaraØ 55,0 mm