Gasisolerat ställverk Minex ABS

Gasisolerat ställverk med Anti Burst System – ABS.

För gasisolerade ställverk för mellanspänning kan två olika isolerande gaser SF6 och N2 levereras i olika moduler, typtestade enligt DIN EN 62271-200 (VDE 0671 part 200) (IEC 62271-200).

N2 kan endast fås i 12 kV-utförande.

Genom standardiserade byggmetoder erhålls en stor flexibilitet vilket ger obegränsade uppställningsmöjligheter. Modulsystemet ger ett enkelt platsmontage vilket gör att ställverken är lämpade för såväl industri som eldistribution.

Alla kombinationer av frånskiljare, effektbrytare, mätfack, sektioneringsfack, tillbehör med mera är möjlig. Tillbehör som hjälpkontakter, shuntmagneter, motormanöverdon är möjliga att eftermontera. Även olika val av reläskydd är möjlig.

Ställverken har en stor brytförmåga och hög kortslutningshållfasthet.

Ställverken är utrustade med ljusbågsbegränsare, ABS, vilket gör att högsta aktiva och passiva säkerhet erhålls. Fördelen med denna jämfört med tryckavlastningskanal är att jordningskopplaren slår till varvid ljusbågen upphör. Detta medger en uppställning av ställverken på platser där tryckavlastningskanal kan vara svår att installera.

Fakta

 • Hermetiskt tillslutna brytarkammare.
 • SF6 eller N2 som isolermedium.
 • ABS som skyddar tank.
 • ABS som skyddar anslutningsfacket.
 • Valbara genomföringar/anslutningskoner.

Karaktärsdrag i ställverksuppbyggnaden:

 • Svetsad rostfri tank – gastät – IP67.
 • Ljusbågshindrande utrustning i både gastank och kabelfack för högsta säkerhet mot anläggning och person.
 • Inga utsläpp vid eventuellt fel i gastank eller kabelfack.
 • Ingen påverkan på byggnad av tryckvåg eller gasutveckling i händelse av fel i gastät tank.
 • Anslutning av kraftkablar på standardiserade genomföringar med beröringssäkra anslutningsdon typ Nexans Euromold.
 • Separata hermetiskt slutna kvävningskammare med gasisolerande media för respektive fas.
 • Två separata brytare för respektive last – och jordningsbrytare med vridriktning enligt DIN norm.
 • Linjediagram på framsidan ihop med lägesindikatorer och vredmekanismer.
 • Justerbara kabelavlastningsbalkar i höjd och sidled i kabelfack.
 • Integrerad temperaturkompenserad manometer för tryckavkänning.

Släckning av ljusbåge sker i separata, hermetiskt förseglade kammare. Det betyder att kvävningsmediet och det isolerande mediet är anordnade i separata sektioner, oberoende av varandra. Det innebär att full brytförmåga garanteras.

Ställverk MINEX ABS

MINEX Serie – Linje och trafofack12 kV / 630 A24 kV / 630 A36 kV / 630 A
Märkspänning 12 kV24 kV36 kV
Märkström630 A630 A630 A
Korttidsström 1 s20 kA20 kA20 kA
Stötström50 kA50 kA50 kA
Brytförmåga slinga630 A630 A630 A
Kapacitiv brytförmåga25 A25 A25 A
Jordfelsbrytning300 A300 A300 A
Isolationsstöt75 kV125 kV170 kV
Brytförmåga tomgående transformator10 A10 A10 A
Omgivningstemperatur inomhus-25° C till +60° C-25° C till +60° C-25° C till +60° C

Mått, vikt och anslutningsmöjligheter

FacktypBredd mmDjup mmHöjd mmVikt kgAnslutningsdon
Kabelfack <=24 kV2105561300/170090Raka
Kabelfack <=24 kV3155401300/1700100Vinklade
Kabelfack <=36 kV4005701700130Vinklade
Transformatorfack <=12 kV3705711300/1700140Raka/Vinklade
Transformatorfack <=24 kV3707211300/1700140Raka/Vinklade
Transformatorfack <=36 kV4008741700210Vinklade
Effektbrytarfack <=36 kV4609501700280Vinklade
Vakuumbrytare <=24 kV3707761700150Raka

 För ovan angivna mått skall 2×20 mm läggas till för sidoplåtar för repektive kombination.