Luftisolerat ställverk LDTM 12/630

Genom standardiserade byggmetoder erhålls en stor flexibilitet vilket ger obegränsade uppställningsmöjligheter. Modulsystemet ger ett enkelt platsmontage vilket gör att ställverken är lämpade för såväl industri som eldistribution.

Alla kombinationer av frånskiljare, effektbrytare, mätfack, sektioneringsfack, tillbehör med mera är möjlig. Tillbehör som hjälpkontakter, shuntmagneter, motormanöverdon är möjliga att eftermontera. Även olika val av reläskydd är möjlig.

Ställverken har en stor brytförmåga och hög kortslutningshållfasthet.

De luftisolerade ställverken är utrustade med ljusbågsbegränsare, ABS, vilket gör att högsta aktiva och passiva säkerhet erhålls samt att inget krav finns på tryckavlastningskanaler.

Fördelen med Driescher ABS system jämfört med att ha ställverk med krav på tryckavlastningskanaler är att jordningskopplaren slår till på mycket kort tid, ner till 30 ms.

Vilket kommer väl till pass i och med ABS-systemets reaktionstid släcker ljusbågen mycket snabbt och därmed ger varken tryck- eller rökgasutveckling.

Fakta

 • Kräver liten plats genom kompakt utförande.
 • Högsta aktiva och passiva säkerhet med ljusbågsbegränsare – ABS.
 • Stor flexibilitet genom standardiserade byggmoduler.
 • Obegränsade uppställningsmöjligheter.
 • Stor brytförmåga.
 • Kräver ingen tryckavlastningskanal.

Karaktärsdrag i ställverksuppbyggnaden:

 • Moduluppbyggda fack med stor flexibilitet som ger förenklad installation på plats av kvalificerade montörer.
 • Ljusbågshindrande utrustning i både frånskiljardel samt kabelfack för högsta säkerhet mot anläggning och person.
 • Ingen påverkan på byggnad av tryckvåg eller gasutveckling i händelse av fel i respektive fack.
 • Nyttjande av Driescher ABS – ljusbågsbegränsning medger installation av dessa ställverk i stationer och rum som tillåter lågt tryck mot byggnad.
 • Två separata brytare för respektive last- och jordningsbrytare med vridriktning enligt DIN norm.
 • Linjediagram på framsidan ihop med lägesindikatorer och vredmekanismer.
 • Justerbara kabelavlastningsbalkar i höjd- och sidled i kabelfack.

Mått

FacktypBredd mmDjup mmHöjd mm
Kabelfack5007301900
Transformatorfack5007301900

Ställverk LDTM 12/630

LDTM Ställverk12 kV / 630 A
Märkspänning12 kV
Märkström630 A
Korttidsström 1 s20 kA
Stötström50 kA
Brytförmåga slinga630 A
Kapacitiv brytförmåga25 A
Jordfelsbrytning300 A
Isolationsstöt75/85 kV
Brytförmåga tomgående transformator10 A
Omgivningstemperatur inomhus-25° C till +60° C